Automation mellan maskinerna ger snabbare produktion

Med mindre handarbete blir produktionen effektivare och mer konkurrenskraftig. Det menar Christian Hiljemark, vd på Battenfeld Sverige.
– Företag måste idag tänka längre i sin automationsprocess än bara till formsprutan. Vi har till exempel levererat en linjärrobot till Profilgruppen som höjt deras produktionstakt avsevärt.

Battenfelds stora marknad är plast- och gummiindustrin. Men den första linjärroboten som inte är monterad på maskin har man levererat till aluminiumbearbetande Profilgruppen. De använder den för att flytta produkterna mellan de olika maskinerna i processen.
– Jag vill ge nya infallsvinklar på möjligheterna med robotar idag. Linjärroboten står för sig själv på golvet. Den kan sortera från flera maskiner och effektivisera processen avsevärt hos många, oavsett bransch, menar Christian Hiljemark.

Att roboten står för sig själv och inte sitter monterad på en maskin ger en flexibilitet i processen. Hos Profilgruppen installerades linjärroboten i en bearbetningscell sommaren 2011.
– Vi har aldrig haft en så avancerad cell förut, men vi bestämde oss för att satsa för att bli konkurrenskraftiga och kunna behålla tillverkningen i Sverige. Då måste man automatisera, säger Johan Karlsson, projektledare för installationen på Profilgruppen.

Uppdraget att bearbeta aluminiumprofilen som idag görs i cellen fick företaget tack vare linjärroboten och den högre produktionstakten. Tanken är att man framöver även ska kunna bearbeta fler artiklar i cellen, genom att byta fixturer.
– En så liten manuell hantering som möjligt är alltid gynnsamt. Så vi ser absolut att detta ger oss fördel i konkurrensen, säger Johan Karlsson.

Publicerad
2012-04-27