Annorlunda plasttänk

Ett annorlunda företag i en intressant bransch med stora karriärmöjligheter. Så beskrivs AD-plast av VD:n Michael Jonsson.
– Vi ser oss själva som ett tjänsteföretag som hittar egna vägar.

Konsulting, verktygstillverkning, produktion av plastprodukter samt montering – det är fyra tjänster som AD-plast i Anderstorp tillhandahåller. Företagets flexibla helhetskoncept har varit en framgångsfaktor menar Michael Jonsson.

– Som kund kan du hoppa in på vilket av de fyra stegen som du vill. Den bredden är viktig att kunna erbjuda. En annan del i framgången är att vi alltid har försökt gå lite nya vägar, följa med snabbt i utvecklingen och anamma nya tekniker.
Mässor är en del i utvecklingsarbetet och AD-plast brukar besöka Elmia Polymer för att hitta nya infallsvinklar.

– Vi är där för att träffa befintliga leverantörer och för att hålla ögonen öppna för nya möjligheter och samarbeten. Dessutom är det nyttig att få utbyten med de branschkollegor som man annars inte träffar så ofta.
Michael Jonsson benämner också polymerindustrin som en bransch som ”bara är i sin linda”. Möjligheterna är med andra ord stora.

– Utvecklingspotentialen är enorm och den som vill bygga en karriär i en modern, datoriserad bransch har stora möjligheter. Dessutom kan många företag erbjuda en ren och fin arbetsmiljö, vilket inte alltid finns med i gemene mans syn på industrin.

Publicerad
2015-03-12
Bilder
Michael Jonsson, VD AD-plast
Michael Jonsson, VD AD-plast