3D-printad plast ersätter metall i extrema miljöer

Hittills har metall varit det självklara materialvalet i komponenter för till exempel bilmotorer. Nu kommer plaster med samma starka egenskaper, till en tredjedel av vikten. PEEK är en polymer, som med 3D-printing kan ge stora fördelar i hela industrin.

Foto:Indmatec. De starka egenskaperna hos 3D-printade tätningsringar av PEEK-polymeren gör att de kan installeras som verksamma komponenter i ett fordons drivlina.

Hög tålighet, kemisk tröghet och slitstyrka. Det är några av de viktigaste egenskaperna hos komponenter som ska fungera i extrema miljöer inom automotive, flyg- och rymdindustrin och medicin. Krav som hittills varit mycket svårt att uppnå med något annat än metall. Men den högpresterande polymeren PEEK visar att framtiden kommer att se annorlunda ut.

– Det här materialet kan komma att revolutionera sättet man tillverkar t.ex. bilar på, särskilt deras drivlinor, säger Philipp Renner, Marketing & Sales Indmatec GmbH, och berättar att 3D-printad PEEK i ett första steg kan ta prototyptillverkningen till en ny nivå.

– Det vanliga är att tillverka en prototyp för att testa konstruktionen och få en komponent att titta på. Men eftersom PEEK:s prestanda når kraven som ställs på en slutprodukt kan man också använda den som en verksam del i slutprodukten.

Materialet har hög smältpunkt (343 °C), är lättare än aluminium och är biokompatibelt vilket gör att det kan användas för att ersätta ben och tänder i människokroppen. En variation av kvaliteter som ger många potentiella användningsområden, menar Philipp Renner.

– Alla dessa egenskaper gör materialet lämpligt i många branscher, i många olika sorters applikationer. Det – tillsammans med de möjligheter som 3D-printing ger för komplexa geometriska former – tror jag kommer att öppna många dörrar till utveckling inom tillverkningsindustrin.

Publicerad
2016-10-10
Bilder
Foto:Indmatec GmbH. De starka egenskaperna hos 3D-printade tätningsringar av PEEK-polymeren gör att de kan installeras som verksamma komponenter i ett fordons drivlina.
Foto:Indmatec GmbH. De starka egenskaperna hos 3D-printade tätningsringar av PEEK-polymeren gör att de kan installeras som verksamma komponenter i ett fordons drivlina.