Battenfeld Sverige AB

Wittmann Battenfeld på väg mot Industri 4.0

Industri 4.0 – den fjärde industriella revolutionen - med smarta fabriker. Wittmann Battenfeld har inlett sin väg mot Industri 4.0 genom att skapa möjligheter för maskiner och system att kommunicera med varandra. SmartMonitoring och QuickLook är exempel på detta som visas upp på Elmia Polymer 21-24 april av Battenfeld Sverige AB.

Industri 4.0 är ett hett ämne inom dagens industriella produktion. Industri 4.0 är ursprungligen ett uttryck skapat av Tyska staten för att främja utvecklingen av den inhemska industrin, men har idag blivit ett internationellt anammat begrepp. Industri 4.0 är en vision som innebär intåget av vad man kallar ’smarta fabriker’. Fabriker där maskiner kommer att organisera sig själva för optimal produktion, produktionslinjer koordinerar arbetet sig emellan genom informationsutbyte och produkter skickar information till produktionen för att kunna färdigställas på rätt sätt.

Österrikiska Wittmann Battenfeld, tillverkare av robotar, formsprutor och kringutrustning till plastindustrin, har tagit ett första steg mot Industri 4.0 genom att skapa möjligheter för maskiner att kommunicera med varandra. Ett bra exempel på detta är SmartMonitoring där övervakningsmodulen från MES-systemet authentig har integrerats i maskinstyrningen UNILOG B6. Detta ger möjligheten att via maskinens styrning få en överblick av hela fabrikens produktion.

Mjukvaran authentig är ett innovativt MES-system (Manufacturing Execution System) utvecklat av österrikiska T.I.G. Det erbjuder en mängd unika funktioner. Med upp till 10 programmoduler är det mesta möjligt, från enkel övervakning, analyser och produktionsplanering till underhålls- och process-optimering. Mjukvarans mest uppseendeväckande egenskaper är det moderna interfacet och enkelheten i så väl implementering som handhavande.

SmartMonitoring ger möjlighet för det kraftfulla fabriks- och produktionsdata-systemet att användas i alla maskiner med serieproduktion och hjälper till med optimering av produktionsprocesser genom att ta bort svaga punkter. Genom minskad kassation och reducerade stilleståndstider ges snabbt ökad produktivitet och ökad lönsamhet. Som tillval finns en modul som gör informationen tillgänglig online via smartphone, surfplatta eller stationär dator. Viktiga nyckeltal visas, så som produktivitet, cykeltider, kassationsgrad och utnyttjandegrad. SmartMonitoring har ett lågt pris och är en instegsmodell till MES-systemet. Det kan när som helst efterinstalleras eller kompletteras med ytterligare moduler.

För ännu enklare produktionsövervakning har Wittmann Battenfeld utvecklat den kostnadsfria appen QuickLook för Android och iOS. Maskiner och robotar från Wittmann Battenfeld med den senaste mjukvaruversionen kan anslutas till internet via fabrikens nätverk. Genom appen QuickLook får man då ett ’MES-system i miniatyr’ där man kan se enklare produktionsdata så som vilka maskiner som är i produktion, vilka som står stilla, cykeltider och producerat antal detaljer.

SmartMonitoring och QuickLook kommer att visas av Battenfeld Sverige AB på Elmia Polymer 21-24 april. Monter A05:14 och A06:14.

För mer information, se www.battenfeld.se eller kontakta Christian Hiljemark på telefon 035-15 59 55 eller e-post christian.hiljemark@battenfeld.se.

Publicerad
2015-04-14
Bilder
Dokument