Polykemi AB

Vi hjälper er spara - tid, vikt och miljön.

Inom temat ryms både material & applikationsexempel ur både våra FC (fast cycle – kortare cykeltider) serier, POLYfill PP HBK. Vår familj POLYfill PP HC familj har vuxit ytterligare - bland annat visas en ny studie inom det evigt intressanta ämnet viktbesparing inom fordonsindustrin. Våra REZY & REPRO program är ständigt aktuella som de gröna alternativen för att skona miljön

Applikationsexempel I: POLYfill FC som tidsbesparare – fordonsindustri. Strålkastarhus. Ett sätt att utnyttja befintliga maskiner & fabrik maximalt, är att öka kapaciteten i sin befintliga produktion… Att använda material som reducerar cykeltiderna – som ger fler tillverkade detaljer per timme i befintlig maskinpark - är en prima tidsbesparing…

Applikationsexempel II: POLYfill PP HC som viktbesparare -fordonsindustri. Fläktkåpa – Här var fyllmedelsreduktion på 15% möjlig – därtill bättre dimensionsstabilitet i högre temperaturer.

Applikationsexempel III : NYHET! REZYcom: Ett ”ready to use” återvunnet & flamskyddat material för kabelkanaler längs järnvägsspår som uppfyller tyska normen DIN 53438-K1. Normalt används dyrare nyvara blandat med återvunnet material & FR masterbatch – eller betong.

http://www.polykemi.se

Publicerad
2015-01-26
Bilder