MSM Forsheda Stålverktyg AB

Polymerkunskap viktigt i varje fas när formverktyg tas fram

När polymerkunskapen ingår i alla faser när formverktyg utvecklas leder det till en effektivare tillverkning av detaljer. Det menar Anders Nilsson, vd på Forsheda Stålverktyg och pekar på att deras innovativa arbetssätt gör att kunden snabbare får ut produkten på marknaden.

På Forsheda Stålverktyg har man skapat ett nytt arbetssätt för att förenkla tillverkning av plastdetaljer. Det bygger på en förening av två avgörande kunskapsområden, polymerkunskap och formverktygstillverkning.

– Genom att föra in polymerkunskapen i alla faser när ett verktyg tas fram får kunden en kortare utvecklingsprocess, säger Anders Nilsson som är vd. Det betyder att produkten kommer snabbare ut på marknaden.

Hur detta fungerar i praktiken kommer man att visa på Elmia Polymer med hjälp av ett projekt. En av Forsheda Stålverktygs kunder ville rationalisera produktionen av detaljer. En av förutsättningarna var att formverktyget skulle ha dubbla antalet kaviteter jämfört med tidigare. Ett knivigt problem som ställde krav både på själva verktygskonstruktionen och på detaljernas polymeregenskaper. Med hjälp av det nya arbetssättet infriade Forsheda Stålverktyg kundens behov.

– Man fick en lönsammare produktion. Vi ser en stor potential i detta, framför allt för att kunden får en bättre förståelse för vilken påverkan polymerkunskapen faktiskt har på verktygstillverkningen. Anders ser fram emot Elmia Polymer.
–Vi ser mässan som ett viktigt forum och är tacksamma för att den här mötesplatsen finns där vi på ett bra sätt kan få berätta om vårt innovativa arbetssätt. Skälet är enkelt, menar han.
– Här finns ju alla områden representerade, alla som vi samarbetar med eller har en kundrelation till.


För mer information, kontakta:
Anders Nilsson, vd, Forsheda Stålverktyg.
Telefon direkt: 0370 510 504, mobil: 070 550 8342
E-post: anders.nilsson@stalverktyg.com

Publicerad
2015-04-13
Bilder
Anders Nilsson, vd, Forsheda Stålverktyg.
Anders Nilsson, vd, Forsheda Stålverktyg.
Dokument