Mobergs Processkontroll AB

Metallseparator integrerad i transportledningen

Genom att låta råmaterialet passera allmetallseparatorer undviks produktionsstörningar och kvalitetsbrister förorsakade av metallföroreningar. Små metallpartiklar bland granulatet eller t o m inkapslade i granulatkorn förorenar produkten och kan sätta stopp i varmkanalsystem. Även den interna materialhanteringen utgör en risk, då slitage från transportörer, maskiner och rörsystem också medför oönskade metallfragment. Störst risk är naturligtvis vid återvinning av plast, t ex en häftklammer eller en ingjuten metalldel som mals ner till flera små metallföroreningar och blandas in i råmaterialet.
På Elmia Polymer kommer Mobergs demonstrera metallseparatorn GF som integreras i pneumatiska transportsystem. Den kan användas för såväl tryck- som sugtransport och avskiljningen sker helt automatiskt utan tryckförändring i systemet. GF finns i flera standarddimensioner och utförande anpassade för olika produkter och transportsystem.
Allt granulat passerar i hög hastighet (10-30 m/s) genom en metalldetektor och en avskiljningsenhet. Skulle ett litet metallföremål av något slag (järn, rostfritt, aluminium, mässing etc) passera detektorn länkar klaffen blixtsnabb om materialströmmen så att föroreningen tillsammans med en mindre mängd granulat hamnar i en uppsamlingsbehållare. Alla metallpartiklar ner till en storlek av 0,5-1 mm, beroende på metallsort, rördimension och materialhastighet, kan med säkerhet avskiljas.

Fördelen med GF framför andra metallseparatorer är främst att den inte inkräktar på värdefull bygghöjd över formspruta eller extruder utan kan integreras på valfri position någonstans längs transportledningen såväl horisontellt som vertikalt. En svensk plastproducent, som under flera år installerat ett flertal separatorer, uttryckte sig så här: ”Utrustningen märks inte av och den sitter inte i vägen som andra alternativ vi tittat på”.

Utrustningen visas på mässan Elmia Polymer i Jönköping 21-24 april. I MOBERGS monter A08:33 visas även metallavskiljare för fritt fall, magnetiska separatorer och metalldetektorer för bandtransportörer.Bildtext (GFx5):
Här står metallseparatorer typ GF på rad i centralsystemet hos en svensk plastproducent.

Bildtext (GF-Funktionsprincip):
Principskiss; 1. Metalldetektor, 2. Transportrör, 3. Avskiljningsenhet, 4. Metallförorening, 5. Uppsamlingsbehållare, 6. Tömningsventil.

Bildtext (Regranulat & Röntgenanalys):
Regranulerat plastmaterial innehållande metallföroreningar. Röntgenanalys (högra bilden) visar en metallpartikel helt inbäddad i granulatet.


Mobergs i korthet:
Mobergs Processkontroll AB levererar kompletta lösningar för detektering, sortering och avskiljning av metaller och andra främmande föremål i olika produkt- och materialflöden.
Med komponenter och system från välkända europeiska tillverkare konstrueras och tillverkas kundanpassade lösningar för tillverknings-, process- och återvinningsindustrin.

http://www.metalldetektorer.se
Publicerad
2015-03-03
Bilder
Dokument