SOLECTRO AB

Lasersvetsning för säkrare sammanfogning

LPKF Laser & Electronics AG har sedan år 2000 varit representanter för teknologin inom området för lasersvetsning. Lasersystemen klarar till exempel kontur- och kvasisimultansvetsning samt även mer exotiska svetsmetoder som lasernitning, vilket man fördelaktigt använder inom elektronikindustrin istället för skruvmetoden.
SOLECTRO AB presenterar ett brett utbud på lösningar inom lasersvetsning

SOLECTRO AB och LPKF Laser & Electronics AG har sedan många år samarbetat inom laserplastsvetsning. Laserplastsvetsning har blivit ett mer och mer vanligt begrepp inom fordonsbranschen. En laserstråle sammanfogar komponenter utan mekanisk stress, vilket drastiskt reducerar kostnader för fixturer och bidrar till en mycket säkrare process.

Laserstrålen tränger igenom den övre lasertransparenta komponentdelen och smälter en svetssöm i den nedre laserabsorberande komponentdelen.
Ett lågt men väl anpassat presstryck
ger en värmeöverföring till den övre komponentdelen så att svetssömmen blir perfekt plastificerad på båda sidorna. Vid en smart processutformning når man efter avkylning en svetsfaktor på nära 1.

LPKF Laser & Electronics AG har sedan år 2000 varit representanter för teknologin inom området för lasersvetsning. Lasersystemen klarar till exempel kontur- och kvasisimultansvetsning samt även mer exotiska svetsmetoder som lasernitning, vilket man fördelaktigt använder inom elektronikindustrin istället för skruvmetoden.

Laserprocessen är inte bara mycket effektiv utan även oerhört säker. Ett tillförlitligt utlåtande av svetsresultatet kan lämnas redan under själva processen.

- Svetssömsövervakningen sker via en integrerad vägsensor. Skulle svetsningen inte vara OK skiljer sig det registrerade tids-söms-diagrammet märkbart från det kvalitativa svetsförloppet. Med denna sensor kan även produkter precis på anhåll svetsas.

- Vid pyrometerkontrollen mäter en sensor värmeutvecklingen i själva svetssömmen. Temperaturförloppet får inte avvika från den definierade banan, skulle det hända så får användaren en hänvisning om detta.

- Den optiska komponentkontrollen upptäcker även väldigt små brännmärke på ytan och dessa kan t.ex. uppstå vid nedsmutsning av den lasertransparenta komponenten.

- Den patenterade reflektionsdiagnostiken är baserad på principen av totalreflektion från gräns-
skikten. Vid en komplett svetsad söm faller ett gränsskikt bort och reflektionsvärdet för en instrålad mätstrålning ändrar sig.

Komponentkontrollen i processen ger ett tillförlitligt utlåtande på svetsresultatet. Men ännu bättre är att förändrade komponent-egenskaper (t.ex. absorbtions- eller transmissionsvärde) märks direkt och kan snabbt fångas upp genom anpassning av laserparametrarna.

Exempel på ett sammanfogningsförlopp: Sammanfogning av ett controllerinstrument för en elektrisk styrning - PCB-kretskortet fästs i underdelen med lasernitmetoden. Plastkupoler tränger igenom på PCB-kretskortets fästpunkter och dessa fästes med små plastnitar som smälter via lasersvetsning. De fäster utan att verktyget kommer i kontakt med det flytande materialet, vilket resulterar i en exakt och spelfri placering. Därefter svetsas locket fast. Vid kvasisimultansvetsning kör laserstrålen flera gånger efter varandra över själva svetskonturen tills den har smält över hela den bestämda stäckan. Denna teknologi gör det möjligt att ha sömövervakning i processen.

Många sensorer och komponentgrupper inom fordonsindustrin är inkapslade med laserplastsvetsning. Svetsprocessen utmärker sig genom särskilt rena och optiskt krävande svetssömmar (fogar). För att ändra en svetskontur eller svetsparameter krävs endast ny processdata. Därmed tjänar den som planerar produktionen mycket värdefullt fritt utrymme för flexibla tillverkningsprocesser.

Produkter som tillverkas med laserplastsvetsning sitter i många olika fordonselement. Samtidigt som de kan sitta i från utsidan sett osynliga kapslingar så kan de också sitta på väl synliga platser som t.ex. belysta fordonsspecifika instigslister (en kombination av metallskydd och lysband), i armaturer eller i fordonsnycklar med krävande sömmar.

Vid laserplastsvetsning av stora komponenter är det ibland svårt att få de stationära anläggningarnas begränsade arbetsytrymme att räcka till. Detta kan man lösa genom att ett mobilt laserhuvud monteras på t. ex. en industrirobot eller ett koordinatsystem. Dessa system är flexibla i tre olika riktningar och kan svetsa mycket stora komponenter som t. ex. drivmedelstankar, soltak och baklyktor till fordon.


För ytterligare information om svetsprocesser kontakta

SOLECTRO AB
Gerhard Tetzlaff
Tel. 040-536614
www.solectro.se
eller
www.lpkf-laserwelding.de
Publicerad
2015-03-19
Bilder