Läroverket i Småland AB

Läroverket i Småland ger ut gummiteknisk litteratur

Under de två senaste åren har inte mindre än två böcker i ämnet gummiteknik getts ut av Läroverket i Småland AB. Nu kommer det även ut en skrift som i bild och text presenterar det förunderliga materialet gummi. Flera digitala utbildningsmaterial har också utarbetats för speciella ändamål.

”Gummiteknologi – Materialkunskap” Bokens kärna är uppbyggd kring olika gummityper och termoelaster, deras framställning, egenskaper och användning, vilket utgör grunden för utveckling och tillverkning av gummiprodukter. Stor vikt läggs på beskrivning av fyll-, mjuk- och skyddsmedel samt vulksystem. Armeringsmaterial och återvinning av gummi behandlas grundligt och boken avslutas med en genomgång av receptsammansättning.

I boken förklaras gummitekniska begrepp och samband utifrån ett såväl teorestiskt som praktiskt perspektiv. Boken vänder sig till läsare som önskar inhämta spetskunskaper i materiallära om gummi, till företags interna utbildningar, universitet och tekniska högskolor, YH-utbildningar och till utbildningsföretag som bedriver gummiteknisk utbildning. Boken är även ytterst lämplig som litteratur för egenstudier och uppslagsbok i ämnet.

”Gummiteknologi – En introduktion” Boken ger grundläggande och i ett flertal delar fördjupade gummiteknisk kunskap, i syfte att ge läsaren en rejäl inblick i gummits spännande värld. Innehållet i boken är brett och behandlar de gummitekniska ämnesområdena material, processer, produkter och provning utifrån ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Tabeller, bilder, figurer och diagram åskådliggör beskrivningar och en begreppslista förklarar tekniska ord och uttryck.

Boken passar väl i ett företags interna utbildningar, tekniska gymnasieutbildningar och YH-utbildningar, liksom i introduktionskurser till högre tekniska utbildningar och annan gummiteknisk utbildning. Boken passar även för egenstudier, som uppslagsbok i ämnet och överallt där man kommer i kontakt med gummi.

”Gummi ett förunderligt material” Bara i en bil lär det finnas över 1 000 gummidetaljer som tätar, skyddar och dämpar bilens olika konstruktionsdelar. I bild och text presenteras olika slag av gummiprodukter, val av gummityp, hur den tillverkas och hur den färdiga produkten används. Förhoppningen är att de korta beskrivningarna ska öka läsarens kunskap om och intresse för gummi och samtidigt inspirera till att lära mer.

Presentationen passar väl i ett företags interna utbildning av t ex nyanställda, i gymnasieskolor och YH-utbildningar och som introduktion till högre utbildningar. Den kan även bli en trevlig gåva till kunder och leverantörer.

http://www.laroverket.com

Publicerad
2015-03-25
Bilder