Plamako

Haitian sätter nya rekord för halvåret 2014

Nytt rekord för omsättning och lönsamhet + 14% tillväxt i export + helelektriska maskiner ökar 49.7% + fortsatt framgång genom konstant fokus på kundnytta.
Företagsgruppen Haitian International uppnådde en total omsättning på 3,8 miljarder för första halvåret 2014 vilket ger en ökning med 5.2% jämfört med halvåret 2013. Operationell vinst steg med 13,2% till totalt 724 miljoner.

Trots en instabil marknadssituation på flera exportmarknader lyckades företaget öka sin dynamiska tillväxt och göra rekordresultat både avseende omsättning och lönsamhet, Dessa fantastiska siffror är ett resultat av vårt gemensamma arbete för att bibehålla en ledande position, teknisk inovationsförmåga och operationell effektivitet, säger Mr. Zhang Jianming, Executive Director och CEO på Haitian International.

Försäljningen av den helelektriska, premium maskinen Zhafir Venus Serie ökade med så mycket som 49.7% och Jupiter Serien med sin kompakta två-platte teknologi upp till 66,000 kN, ökade med 53.1%. Genom den elektriska Zeres maskinen uppnådde Zhafir Plastics Machinery en framgångsrik introduktion i marknaden för elektriska maskiner med en integrerad hydraulisk funktion för b.la kärndragning.

Kundfokus och effektivitet kommer fortsatt att vara högsta prioritet för företaget i framtiden. Tillverkningsenheterna kommer att fortsättas byggas ut både i Tyskland och Indien. Fortsatt krävande affärsklimat på världsmarknaden gör att produktionseffektivitet och ett attraktivt pris/prestanda förhållande kommer att bli än mer intressant och viktigt för kunderna. Vår utveckling av högeffektiva maskinlösningar och kundanpassad teknik är svaret på detta behov.

http://www.plamako.se
Publicerad
2015-01-29