SOLECTRO AB

Gör kärnhål och gänga i ett och samma arbetsförlopp med DATRONs 3-skäriga fräs-gängfräs!

Med DATRONs patentskyddade och innovativa fräs-gängfräs utförs kärnhål och gänga i ett och samma arbetsförlopp. Inget verktygsbyte.
DATRONs 3-skäriga fräs-gängfräs är ett egenutvecklat och patentskyddat kombinationsverktyg med tre gängtänder och en borrkrona som gör att man kan utföra både kärnhåls- och gängfräsning i ett och samma arbetsförlopp.

Man behöver därmed endast ett verktyg för två arbetsmoment -inget verktygsbyte!
Med DATRONs fräs-gängfräs får man en märkbart reducerad tillverkningstid, vilket leder till en sänkning av produktionskostnaden.

DATRON har en passande lösning om en invändig- resp. utvändig gänga eller genomgående resp. blindhålsgänga skall utföras. De har verktyg för metriskgänga, Withworth-gänga, PG-förskruvning och metrisk kabelförbindning.

SOLECTRO AB
www.solectro.se

http://www.solectro.se/Search/g%C3%A4ngfr%C3%A4s
Publicerad
2015-04-16
Bilder