Tid

Tisdag 21 april

10.30 Presentation av Sinfs Underleverantörsbarometer inkl. Automationsindex och Plastbarometern
Anders Ekdahl, Sinf
11.00 AutomaTHINK paneldiskussion
Är regeringens satsning på innovationer och internationalisering en satsning?
AutomaTHINK
12.00-12.30 A Folded Logic - När kompositen är lika vacker som den är smart.
Ellen Ordell & Therese Amus Gidlöf, projektet Within the same thread
13.00-13.30 Hampa + kolfiber = high-tech för Volkswagen.
Jeremiah Dutton, KMX-Group (Trifilon/Cliff)
14.00-14.30

Framtidens polymera material: Skum och sfärer från skogen.
Paula Martirez, projektledare, Cellutech

15.00-15.30 En kemisk innovation: Polykarbonat utan Bisfenol-A: Vadinnebär det för dig som designer?
Kristoffer Cook, VD, Cyclicor

Programmet uppdateras löpande.