Tid

Onsdag 22 april

11.00-11.30

Starka och lätta kompositer i flyg- och rymdindustrin + automatiserad tillverkning. Så funkar det.
Andreas Björnsson, forskare, Linköpings Universitet

12.00-12.30 Värdet av bioplast - så motiverar du valet av bioplast i produkten.
Nils Hannerz, IKEM
13.00-13.30

Vakuumformningens möjligheter.
J-P Olsson, PR-Plast

15.00-15.30 Plastens historia och framtid
Björn Florman, Materialbiblioteket

Programmet uppdateras löpande.