Tid

Fredag 24 april

11.00-11.30 Ketchupeffekten: Därför har Felix och Fun Light flyttat hem produktionen av flaskor.
Eva Berglie, Orkla Foods
12.00-12.30 Trendkänslig formgivning i världens äldsta polymera material
Carina Mullsjö, Scandinavian Eyewear
13.00 Grafén för design och produktutveckling
Avgust Yurgens, Chalmers Tekniska Högskola
14.00-14.30 Bioplast: Så funkar det
Björn Florman, Materialbiblioteket

Programmet uppdateras löpande.