Samarbetspartners

Nedan finner du de företag och organisationer som Elmia Polymer samarbetar med.

Klicka på respektive logo för att komma till deras hemsida.

Fakuma

 

Elmia Polymer är ett samarbetsprojekt med Shall-Messen, Tysklands största privata mässarrangör som genomför Europas ledande plastmässa Fakuma i Friedrichshafen. Elmia Polymer använder därför med stolthet devisen ”Powered by Fakuma”.

     

Svensk Plastindustriförening

  Svensk Plastindustriförening är en intresseorganisation för de mindre och medelstora företagen inom plastbearbetande industri.
 

 

 

Polymercentrum

 

Polymercentrum Sverige AB (PCAB) är ett kompetenscentrum vars uppgift är att säkerställa så att det finns kompetenta yrkesarbetare inom den svenska plastbranschen. Polymercentrum arbetar aktivt för att skapa en bransch som kännetecknas av hög kvalitet och energieffektiva processer.

     
   

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder omkring 1.400 svenska och utlandsägda företag med 70.000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM verkar över hela landet och finns representerat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Örebro. 

   

 

Nordisk Bioplastförening  

Nordisk Bioplastförenings är en intresseorganisation för företag i Norden med bioplastverksamhet.