14 - 17 maj 2024
För utställare

Information till utställare angående flyttad mässa

Hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet för Elmia. Det är precis lika viktigt för våra utställare och besökare som för våra medarbetare. Med anledning av utbrottet av covid-19 (coronaviruset) togs därför den 11 mars beslutet att flytta Elmia Produktionsmässor till den 10–13 maj 2022.

Beslutet togs av Elmia AB i samråd med samarbetsorganisationerna SAG (Svenska Automationsgruppen), SVMF, Svetskommissionen, SVEAT samt PMG (Plastmaskingruppen).

Anledningen till att vi tillsammans valt att flytta fram mässan två år beror bland annat på att Elmia Produktionsmässor består av sex mässor som alla har sina behov. Dessutom är flera av utställarna multinationella företag – eller företag med multinationella huvudmän – med behov av långsiktig planering. Kalendern för stora event planeras flera år i förväg och vi vill inte att Elmia Produktionsmässor ska krocka med andra internationella mässor.

 

Vad händer om jag har bokat plats som utställare på Elmia Produktionsmässor 2020?

Ingångna avtal för Elmia Produktionsmässor 2020 gäller, men flyttas fram till 2022. Elmia har i samråd med ovanstående samarbetsorganisationer enats om nedanstående förfarande med öppna avtal.

Alla betalda fakturor för mässan 2020 kommer att återbetalas av Elmia, förutom grundavgiften. Grundavgiften flyttas fram och gäller för mässan 10–13 maj 2022.

 

Vad händer om jag endast har betalt grundavgiften?
Grundavgiften återbetalas inte utan gäller för mässan 10-13 maj 2022.

 

Vad händer om jag betalat faktura för min monterplats?

Alla som har betalt fakturan avseende monterplats för mässan 2020 kommer att bli kontaktade personligen av Elmia med instruktioner om tillvägagångssätt för återbetalning. Kontakt kommer att ske snarast och utbetalningarna sker successivt. Det kommer att utfärdas en kreditfaktura på inbetalningen för 2020 års mässa och därefter utfärdas en ny faktura för motsvarande yta för 2022 års mässa med nytt förfallodatum.

 

Vad händer med min monterplats till Elmia Produktionsmässor 2022?
Du behåller din monterplats från Elmia Produktionsmässor 2020 till mässan 2022.

 

Tack till alla som har hört av sig och visat stor förståelse för den uppkomna situationen. Vi blickar nu framåt mot 2022 och ser fram emot ett fortsatt samarbete med alla utställare och samarbetsorganisationer.

 

För frågor, kontakta:

Bengt Johansson
+46 36 15 22 71
bengt.johansson@elmia.se

Publicerat 2020-03-17