Översiktskarta

Översiktskarta

Klicka på bilden för att få upp översiktskartan större.

Frågor om pris eller funderingar för att få rätt mix vid ditt mässdeltagande?

Kontakta: 

Webb och app

Andreas Eriksson
Andreas Eriksson
+46 36 15 21 19 

Övrigt

Pierre Martedal, Skärmexpo AB
pierre@skarmexpo.se
+46 70 147 77 46