Fordonskörning i hallar

Ren luft ger bättre arbetsmiljö. På Elmia försöker vi minimera utsläppen av de avgaser som bildas vid fordonskörning för att skapa ett bättre arbetsklimat för alla, personal, utställare och besökare.

Det är viktigt med bra luft i hallarna och genom att vi tillsammans respekterar de speciella tider och begränsningar som satts upp för fordonskörning, så bibehåller vi en bra arbetsmiljö för alla.

Tänk på att anmäla dig tidigt (productionservice@elmia.se) och planera ditt inkörningsbehov, för till exempel släpkärror, lastbilar, vagnar och maskiner. Om maskiner inte kan köras in med eltruck ska katalysator användas. Vid tomgångskörning, exempelvis när gods och material lastas eller lyfts, ska utsugningsfläktar användas.

Tänk också på att stänga av fordonet vid köbildning. Släpkärror puttas in för hand eller dras med eltruck.  Använd mässans transportservice, vi finns där för att hjälpa dig!

Frågor angående in- och utflyttstider, skickas till Elmia AB, Att: Produktion service, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail till productionservice@elmia.se