Elmias miljö- och avfallsprogram

Elmia har etablerat ett miljöprogram för rationell och ekonomisk avfallshantering. Detta program har en målsättning som följer.

  • Avfallshanteringen ska präglas av återhållsamhet. Mängden avfall ska minimeras och sorteras så att minsta möjliga mängd går till förbränning eller deponi.
  • Elmia ska placera och tillhandahålla containers, kärl, utrymmen och hjälpmedel så att avfallshanteringen underlättas och tillse att containers, kärl etc. är tydligt märkta samt informera personal, partner och entreprenörer om Elmias intentioner.
  • Större mängder deponi och farligt avfall debiteras kunden.

Vår ambition är att göra det så bekvämt som möjligt för våra utställare och besökare att hantera sitt avfall. Vi placerar ut miljöstationer där avfallet uppstår. Hjälp oss att minimera miljöpåverkan genom att sortera rätt. OBS! Vi får bara ta emot avfall som uppstår i aktiviteter på Elmia.

Vi sorterar enligt:

Brännbart

Allt brännbart avfall, som inte kan sorteras enligt nedan.

Deponirest

Keramik, porslin, betong, fönsterglas mm

Farligt avfall

El- och elektronikskrot
Batterier
Glödlampor, lågenergilampor, lysrör
Färg, lösningsmedelsavfall
Tryckimpregnerat trä

Glasförpackningar

Färgat och ofärgat glas

Hårdplastförpackningar

Rena dunkar och flaskor

Kompost

Matavfall från restaurang eller motsvarande verksamhet

Metall

Metallförpackningar och metallskrot

Mjukplast

Emballageplast, sträckfilm

Papper

Broschyrer, tidningar mm.

Trä

  • Rent träavfall
  • Målat trä

Well

Well- och kartongförpackningar

Att tänka på!

Farligt avfall får under inga omständigheter sorteras fel! Fråga oss gärna om ni är osäkra.
Små mängder av färgrester sprayburkar el & elektronikskrot kan läggas i mobila miljöstationer.