Samverkansprojekt för att minska spillet

Minska spillet. Det är naturligtvis ett gott råd alla ställer upp bakom.

Men hur lyckas man med den saken? Boel Wadman, på Swerea IVF, har flera förslag. Hon jobbar med samverkansprojektet ”Från spill till guld”.

Från ”Spill till guld”. Det är rubriken på det samverkansprojekt som Boel Wadman jobbar med.Målet med projektet, som startade 2014 och pågår året ut, är att utveckla metoder för att minska industrispill. I siffror räknat är förhoppningen att uppnå en 25-procentig minskning av metallskrot. Ska det infrias krävs effektivare lösningar och tätare samarbete.

Medvetenheten har ökat generellt med åren, men fortfarande sker ett stort spill genom exempelvis överproduktion eller felproduktion.

– Men vanligaste skälet till spillet är att det uppkommer för mycket skrot i den rullande produktionen, säger Boel Wadman, plåtformningsforskare sedan många år och verksam vid Swerea IVF.

Boel, som på torsdagen talade på scenen i hall A, lägger till i sammanhanget:

– Statistiskt sett är det cirka 30 procent som försvinner. Ibland är det ett problem. Ibland en fördel. Vissa avdelningar säljer skrotet och har det som affärsverksamhet. Men på hela taget är spillet ändå en förlust. 

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och uppdragstjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin. Nämnda projekt har fått allt fler att fokusera på materialförbrukningen och vikten av en större effektivisering. Boel Wadman konstaterar att Plåtforum, som är ett nätverk inom tunnplåtsbranschen, är väldigt engagerade. Viljan blir stadigare starkare att reducera spillet och åstadkomma en cirkulär ekonomi.   

Bodil Wadman berättar vidare om företaget Tomologic och affärsmodellen de bedriver i syfte att minska spillet. Företaget startades av Magnus Norberg. Han jobbade med laserskärning i en verkstad och tyckte att resursutnyttjandet var för dåligt. Med den erfarenheten i bakfickan utbildade han sig till ingenjör på KTH. I dag har han ett företag med 17 personer varav åtta är matematiska doktorer.

Beräkningarna för att utnyttja materialet optimalt är på högsta nivå.

– De tar bort allt avstånd mellan skärpunkterna. Man skär direkt mellan varje detalj. Man behöver alltså inte ha något mellanrum. Det kräver väldigt mycket beräkning av laserskärningsprocessen i sig, men också en noggrann kartläggning av hur plåten rör sig under skärningen, menar Bodil Wadman.

Kundens utkast bearbetas i Tomologics databas som i sin tur producerar ett motförslag. Den tätare skärningen har visat sig lönsam. Materialåtgången har i snitt blivit tio procent mindre per kund.

 

Bildtext

Från ”Spill till guld”. Det är rubriken på det samverkansprojekt som Boel Wadman jobbar med.

 

Publicerad
2016-05-12
Bilder
Från ”Spill till guld”. Det är rubriken på det samverkansprojekt som Boel Wadman jobbar med.
Från ”Spill till guld”. Det är rubriken på det samverkansprojekt som Boel Wadman jobbar med.