Ökad produktivitet med god planering

Olsons Maskinservice AB sätter ljuset på tre angelägna ämnen för plåtbranschen på Elmia Plåt. Det handlar om förebyggande underhåll, automatisering och utbildning.

Styrsystemet Flexi är lättmanövrerat genom sin enkla och övergripande panel.    Styrsystemet Flexi är lättmanövrerat genom sin enkla och övergripande panel.

– Vi ställer ut under parollen ”Ökad produktivitet i pressar”. Då är det dessa tre områden vi hamnar inom, säger marknadschefen Patrik Olson. 

Olsons Maskinservice AB har mer än 40 års erfarenhet av försäljning av pressar och kringutrustning samt service och underhåll. Under Elmia Plåt bjuder företaget på flera maskinella demonstrationer. Bland annat visas Coil End Welder, en mobil enhet som reducerar ställtider vid coilbyten, samt Forwells prisledande program av utrustning för snabba verktygsbyten. 

Även det egentillverkade styrsystemet Flexi får stort utrymme. Styrsystemet monteras till nya pressar från Chin Fong, men kan enkelt anpassas till alla fabrikat av mekaniska pressar och bandanläggningar.

Samtidigt tänker Vingåkerföretaget belysa många praktiska sidor, som till exempel förebyggande underhåll som eliminerar oplanerade stopp, automation runt pressen och utbildningspaket för pressoperatörer vid automatpressar. 

– Ett behov som växer på servicesidan är metoder som undviker oplanerade stopp. Vid automatisering byggs anläggningen ofta in för att fungera ihop med en speciell familj pressverktyg. Stannar pressen har man svårt att placera verktygen någon annanstans. Det är helt enkelt inte acceptabelt med oplanerade stopp i dessa automatiserade pressanläggningar. Vi expedierar lösningar som eliminerar det problemet. Det är vår roll, säger Patrik Olson, marknadschef på Olsons Maskinservice. 

Även när det gäller automatisering har Olsons Maskinservice många idéer om hur man förbättrar processerna. Det är mycket som går att förändra för att förbättra materialflödet. Målet är att standarden skall reducera behovet av om- och inställningar vid ett verktygsbyte.

– Vi ser en utveckling där pressarna blir större i fråga om presskraft och verktygsrum, men samtidigt enklare i kombination med en standardiserad verktygspark. Investeringen fokuserar mer på kringutrustning och materialflöden i och omkring pressen, framhåller Patrik Olson. 

– De förfrågningar vi jobbar väldigt mycket med i dag går ändå ut på att försöka standardisera verktygsdimensioner. Det växer fram ett kassettänk i verktygsväxlingen som kombineras ihop med ett standardiserat tänk vad gäller materialets väg in genom verktyget. Och samma går att säga om skrothantering, detaljhantering, avsyningssystem och packning. Strävan är att försöka få så mycket klart runt pressen som möjligt, konstaterar Patrik Olson. 

Produktivitetstänket inbegriper även bemanningen. Olsons Maskinservice tillhandahåller olika operatörsutbildningar. Välutbildade pressoperatörer är alltid en lönsam tillgång.

– Vår uppfattning är att kunskap och arbetssätt hos pressoperatören är helt avgörande för produktivitet och konkurrenskraft för ett plåtpressande företag, menar Patrik Olson.

Publicerad
2016-04-05
Bilder
Styrsystemet Flexi är lättmanövrerat genom sin enkla och övergripande panel.
Styrsystemet Flexi är lättmanövrerat genom sin enkla och övergripande panel.