Haspel från Camcoil Systems i fokus

Produkten har funnits i drift sedan 2002 och var länge en intern värmländsk tillgång.
Men nu har spridningen tagit fart.
Camcoil Systems Sweden marknadsför sedan snart tre år tillbaka sin patenterade haspel. De visar upp sin konstruktion på Elmia Plåt.

Camcoils avhaspel, 10 ton och 1,5 meters bredd, stående hos Dala Profil AB.

– När jag började det här jobbet 2014 var jag inte medveten om i vilken omfattning som hasplar används inom industrin. Det finns ett stort behov. Vi har vårt ursprung i valsverksindustrin, men arbetar in oss på andra marknader, säger Håkan Nilsson, försäljningschef på Camcoil Systems Sweden i Karlstad. 

Själva haspeln togs fram av ingenjörsbyrån Camatec Industriteknik. Även om potentialen fanns från början stannade den unika lösningen innanför det egna hägnet. Först 2013 började det hända saker. Då blev det en omstart i ny tappning. Flera investerare gick in och möjliggjorde bildandet av produkt- och säljbolaget Camcoil Systems Sweden och dit flyttades också alla patenträttigheter. 

Försäljningen går åt rätt håll. Dala-Profil AB i Borlänge, som sysslar med plåt för tak- och fasadbeklädnad, är ett exempel på företag som installerat Camcoils haspelsystem. Lindab Steel AB i Grevie på Hallandsåsen, koncentrerade på byggkomponenter i tunnplåt, ett annat.

Hög driftsäkerhet, effektiv eliminering av intrycksmärken i plåten och ett starkt svenskt kvalitetstänkande är argument som de här företagen anfört bakom sitt val. 

Håkan Nilsson är glad över de fina vitsorden. Det vittnar om att deras modulariserade av- och på-haspelsystem vunnit stor tilltro och att Camcoils haspel har klara fördelar gentemot konventionella hasplar, inte minst genom den varsamhet som konstruktionen uppvisar. 

– Inom plåtindustrin jobbas det mångt och mycket med ömtåliga material som är känsliga för skador. Det är ett välbekant bekymmer att det uppstår exempelvis tryck- och knäckskador vid hasplingen. Med stora skrotkostnader som följd. Men det problemet minimeras med vår haspel. Den är mycket skonsammare mot materialet, säger Håkan Nilsson. 

Han är förväntansfull inför Elmia Plåt och hur stark responsen blir. 

– Det vi trycker på är att haspeln är underhållsfri, slitagefri och att den genom mindre materialspill ökar vinstmarginalen. Många som gör tak och väggplåt jobbar med en marginal på cirka 8–10 procent. Höjs vinstmarginalen med 2 procent på 8 procent är det lika med en fjärdedel upp. Det är mycket pengar, resonerar Håkan Nilsson.

Publicerad
2016-03-09
Bilder
Camcoils avhaspel, 10 ton och 1,5 meters bredd, stående hos Dala Profil AB.