”Den mänskliga resursen” som röd tråd

Din Maskin i Värnamo, som ställer ut på Elmia Plåt, har det mesta när det gäller produktionsutrustning.
Men det är inte enbart högteknologi och maskinell prestanda som företaget förmedlar. När Din Maskin presenterar sig sker det med tillägget – ”en mänsklig resurs”.

Din Maskin i Värnamo lyfter fram det mjuka värdet.

Mässan Elmia Plåt, den 10–13 maj, kommer att bjuda på ett eldorado av maskiner för plåtbearbetningsindustrin. Din Maskin från Värnamo har många spännande produkter att visa upp. Besökare som vurmar för tekniska nyheter lär få sitt lystmäte tillfredsställt.

Men mitt i all bländande mekanism kommer Din Maskin även sätta en annan sak i centrum. Något abstrakt och lite svårdefinierat. Företaget benämner det själv som ”den mänskliga resursen”.

– Det här med att bli effektiv inom plåtproduktion handlar om så mycket mer än kallt stål, resonerar Din Maskins vd Alexander Ström och utvecklar:

– Jag tänker på relationer, kommunikation och kunskapsöverföring. Många i branschen representerar en produktionsutrustning med hög tekniknivå. Betydligt färre har en stark och välutbildad organisation med rätt inställning och fokus när det gäller kundvård. En stab som på ett lättbegripligt sätt kan leverera kunskapen som krävs för att kunna utnyttja utrustningen på ett så effektivt sätt som möjligt.

– Det är grunden för ”den mänskliga resursen”; att inte bara tänka teknik och stål utan också kött och blod, tillägger Alexander Ström. 

Din Maskins vd preciserar hur teknikperspektivet ibland tar överhanden.

– Det spelar ingen roll hur bra och avancerad en mjukvara än är om inte utrustningen och maskinerna i sista änden kan ta hand om det mjukvaran levererar. Då har du nästa flaskhals där i stället. Det är lätt att förblindas av mjukvarornas fantastiska möjligheter. Man glömmer i hastigheten att kontrollera om utrustningen kan hantera mjukvarans information och utföra det som framställs så vackert på skärmen i fina färgade miljöer. Det är ett misstag man tyvärr ser för ofta, menar Alexander Ström.

Din Maskin ser till att eliminera den här fällan. Företagets omsorgsfulla kundrelationer går som en röd tråd genom verksamheten. Alexander Ström hävdar att det alltid varit en fundamental ingrediens i Din Maskins framgångar. Ingen kund ska behöva stå handfallen om det inträffar ett driftstopp och tänka tanken: ”Vad gör vi nu?”.

Den situationen undviks när kunden serveras en helhet.  

– Vi har varit måna, ända sedan grunden, om att vår support och serviceavdelning ska vara någonting som sticker ut jämfört med våra kollegor i branschen. Handlar man maskiner av oss ska man uppleva att stödet och tillmötesgåendet man får, när det gäller teknisk support och problemlösning, är på en nivå som sätter sin klass på marknaden, säger Alexander Ström.

Publicerad
2016-03-21
Bilder
Din Maskin i Värnamo lyfter fram det mjuka värdet.
Din Maskin i Värnamo lyfter fram det mjuka värdet.