Den nya arenan för plåtbranschen

Under fyra välfyllda dagar, 15–18 maj 2018, arrangeras en plåtmässa på Elmia som bjuder på ett brett utbud av maskiner, verktyg och tillbehör för plåtbearbetningsindustrin. 

Inhämta idéer, etablera kontakter, hitta uppslag och bli inspirerad.

Elmia Plåt koncentrerar en omfångsrik plåtsektor inom samma mässa. Det gör besöket givande och effektivt. Här ges ett ypperligt tillfälle att se det senaste i fråga om maskiner, kringutrustning och material, samt att ta del av teknikutveckling, nya trender och framtida innovationer. Träffa utställare och leverantörer, utbyt tankar och erfarenheter.

Mässdagarna erbjuder även spännande seminarier som tar upp aktuella frågor och viktiga områden. Automatisering, miljö, export, produktion och rekrytering är några exempel. Ta chansen att lyssna och diskutera.

Elmia Plåt utgör dessutom en femtedel i en större grupp med industrimässor som pågår på samma gång. Parallellt med Elmia Plåt arrangeras Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia VerktygsmaskinerElmia Automation och Elmia Polymer. Mässorna ligger i anslutning till varandra och bildar tillsammans Sveriges nya arena för tillverkningsindustri.

Välkommen till Elmia Plåt 15–18 maj 2018!