Lysande resultat på färgtest

Taggar:
Elmia På Väg
Lysande resultat på färgtest
Limegult är det nya orange – det står klart när mässbesökarna fick välja färgtema vid vägarbeten. SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, hade ställt upp två vägarbeten sida vid sida vid mässentrén till På Väg. Ett med sitt nya förlag limegult, och ett med den traditionella färgen orange som dominant färg. Besökarna fick titta, känna och välja – och det blev ett tydligt vägval för limegult.

Hela 88 procent, nästa nio av tio besökare, ansåg att vägarbetet där limegult var genomgående färgtema hade högst synbarhet och var tydligare att uppfatta. Av de 236 besökare som deltog i röstningen lade 192 personer sin röst på limegult.

–  Det är ett så övertygande resultat, det råder inga tveksamheter. Det här är branschens uppfattning, kunnigt branschfolk som gjort sin bedömning, säger Thomas Bergendahl, som arbetat med trafiksäkerhetsprodukter i över 40 år och är sammankallande i SBSV:s kommitté för tillämpning av regelverk.

Limegult är känt som en färg med hög synbarhet, lätt att se både i ljus och mörker, och oavsett väderlek. Färgen används redan i flera andra länder och är välkänd på varselkläder. Svart text på limegult ger större kontrastverkan än på orange, och även personer med defekt färgseende har lättare att uppfatta limegult jämfört med orange, enligt vetenskapliga undersökningar

SBSV arbetar aktivt med sitt förslag att få limegult som genomgående färgtema på alla skyltar och markeringar och på så sätt kunna rama in hela vägarbeten som säkerhetszoner.

– Frågan drivs praktiskt av vår kommitté "Varna och Vägleda" som främst har som syfte att få till en förändring via Transportstyrelsen. Från SBSV tar vi även upp frågan i våra kontakter med Trafikverket och Arbetsmiljöverket, liksom i andra officiella sammanhang. Det behövs något som ger en påtaglig förändring så att vägarbetsplatserna uppmärksammas bättre, säger Göran Fredriksson, företrädare för SBSV.

– Nu vill vi jobba vidare med detta. Vi ska göra en sammanställning av vårt resultat här nu och presentera det för berörda myndigheter och beslutsfattare, till exempel politiker, säger Thomas Bergendahl.