Seminarier - kunskap och kompetens för alla!

Seminarieprogrammet under På Väg är en del av mässans koncept. Seminarierna tar upp aktuella ämnen som rör arbetsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser. Som utställare har du också möjlighet att hålla ditt eget seminarium med ditt eget ämne. 

Huvudseminarierna är planerade vid två tillfällen per dag, kl. 11:00-11:45 samt 13:00-13:45 under mässans två dagar, seminarieprogrammet är planerade så att det finns gott om tid att besöka produktutställningen. Seminarierna genomförs i en del av utställningshallen och marknadsförs till besökargrupperna via nyhetsbrev och hemsidan för mässan På Väg. 

Utställarseminarier

Du som utställare har även möjlighet att hålla ett eget seminarium på 30 min, där du själv bestämmer ämne och föreläsare. Utställarseminarierna är kostnadsfria för mässbesökare och hålls i en del av utställningshallen. Utställarseminarierna presenteras på mässans hemsida. Anmäl ditt intresse för att arrangera utställarseminarium till Stefan Carlsson senast den 14 januari! OBS! I mån av intresse är det ett seminarium per företag och dag.

Att tänka på:

  • Längden på seminariet max 30 min (några minuters inledning, föredrag, och som avslutning ca fem minuter för ev. frågor).
  • Senast den 8 februari behöver Elmia en kort rubrik samt några rader som beskriver ämnet och föredragshållare, mailas tillstefan.carlsson@elmia.se
  • Seminarielokalen är öppen och uppbyggd i utställningshallen med plats för
    ca 100-tal deltagare
  • Dator samt projektor finns på plats.