Välkomna till branschkväll!


Efter den första mässdagens slut träffas vi för en gemensam branschkväll, leverantörer, kunder och mässbesökare. Vi äter, umgås och har trevligt tillsammans!

Mer information kring branschkvällen kommer.