Barriärtorget

Barriärtorget en avdelad gemensam yta ca 600 kvm, centralt placerad i utställningshallen. Tanken med Barriärtorget är att besökarna ska kunna informera sig, se och jämföra olika typer av produkter och tjänster på ett överskådligt och neutralt sätt och att du som utställare skall ges möjlighet att visa produkter som kräver större längder. 

På Barriärtorget visas godkända barriärer för temporärt bruk av olika fabrikat och kapacitetsklasser. Förutsättningar för fullgod barriärfunktion visas och arbetsbredd åskådliggörs. De utställda barriärerna kan även förses med krockdämpande avslut.  

Förutsättningar för deltagande på Barriärtorget

  • Inga tillbehör/tillsatser (t.ex. insynsskydd, bullerplank, master eller stolpar) är tillåtna att presenteras på Barriärtorget (om inte barriären är godkänd/CE-märkt med tillsatsen). De utställare som önskar visa sådant gör detta i sin egen monter.
  • Max längden på barriärerna är 20 m.
  • Barriärerna visas utan företagsreklam. 

Inflyttning Barriärtorget 
Barriärerna levereras till Elmia Hall B den 7 mars, slutlig justering på plats i hallen den 11 mars.  

Pris deltagande Barriärtorget 
Kostnader för medverkan på Barriärtorget är 600 kr/kvm för medlemmar, SBSV, SVBRF, SVMF. Ej medlemmar betalar 800 kr/kvm. 

Anmälan om deltagande på Barriärtorget 
Senast den 25 januari behöver vi er anmälan med information om antal barriärer samt längden/kvm. Anmälan mailas till stefan.carlsson@elmia.se