Välkommen till På Väg!

Äntligen är det dags att mötas alla tillsammans, alla vi som har vägen som arbetsplats! Den 7 – 8 mars är det premiär för vår nya mässa På Väg, två intensiva dagar där vi talar om allt som har med säkrare vägarbetsområden att göra – säkerhet för alla på väg.

– Behovet av en gemensam mötesplats var en av de första sakerna vi diskuterade när branschföreningen bildades. Vägverket arrangerade tidigare Skruvardagarna, en mötesplats som var både viktig och populär, så det är glädjande att vara tillbaka. Vi behöver mötas allihop för att nå ut med den samlade kunskap som finns och prata om alla olika behov – väghållare, entreprenörer, tillverkare, utbildningsföretag och alla de som arbetar med drift och underhåll, de som verkligen är ute på vägarna, säger Thomas Wuopio, ordförande för SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser.

På Väg arrangeras av SBSV tillsammans med Elmia, och i samarbete med Trafikverket.

– Vårt mål är att minska antalet olyckor ute på vägarna, att skapa säkra arbetsplatser och en trygg miljö för alla trafikanter. Vi upplever att det har blivit en allt tuffare attityd ute på vägarna, att vägarbetsplatsen har blivit en allt tuffare arbetsplats med en ansträngd arbetsmiljö. Samhället, urbaniseringen och den snabba teknikutvecklingen har också lett till många förändringar som påverkar behoven kring ett vägarbete. I stadsmiljön ökar andelen cyklister och nya trafikslag som elcyklar tillkommer. Vi måste hänga med som bransch och förändra och utveckla utformningen av våra vägarbeten, säger Thomas Wuopio.

En av punkterna på mässans seminarieprogram är just oskyddade trafikanter och vägarbetsplatser. En annan programpunkt handlar om olyckor vid vägarbeten och arbete i trafiken, med det senaste från forskning och utredning. Dessa seminarier presenteras av VTI, Stockholms stad och Trafikverket.

– Mässan är en viktig marknadsplats för att prata om alla de här viktiga frågorna, hur vi tillsammans kan arbeta för att få säkrare vägarbetsområden och agera för att uppnå vårt långsiktiga mål om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Vi ser fram mot två mycket givande och lärorika dagar tillsammans – varmt välkomna till premiären av På Väg! säger Thomas Wuopio, ordförande för SBSV.

Publicerad
2017-02-16
Bilder
Thomas Wuopio, ordförande för SBSV, hälsar alla välkomna till På Väg, mässan och mötesplatsen för alla som har vägen som arbetsplats.