Osund konkurrens äventyrar arbetsmiljön på väg

Arbetsmiljöverket är med på Utbildningstorget för att prata om hur viktigt det är med krav på bra arbetsmiljö redan vid upphandling. Med sig har de också förslag för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och öka kunskaperna om det riskfyllda arbetet ute på vägarna.

– – Med osund konkurrens menar vi är när företag och leverantörer medvetet bryter mot arbetsmiljöreglerna för att uppnå konkurrensfördelar, exempelvis att man utför farliga och ohälsosamma arbeten utan rätt kunskap och kompetens, eller med fel arbetsutrustning och skyddsutrustning, säger Viveca Wiberg, projektledare för Upphandling och arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket.

Beställare, leverantörer och utförare behöver alla bli bättre på att uppmärksamma arbetsmiljöriskerna, menar Arbetsmiljöverket. De har därför tagit fram en ny temasida på sin webb om upphandling, som visas upp under På Väg. Där finns bland annat filmer med forskare och läkare, som talar om vissa risker som kan förebyggas redan från början i upphandlingen. På mässan delas också ut foldrar och checklistor som tagits fram som stöd inför upphandling av exempelvis vägarbeten och transporter för att säkra kraven på god arbetsmiljö.

På uppdrag av regeringen har Arbetsmiljöverket tagit fram förslag på lösningar för säkrare arbete på och vid väg, förslag som är i linje med nollvisionsarbetet för vägtrafiken och har formats i samarbete med Trafikverket och Transportstyrelsen. I rapporten finns förslag om att ställa krav på arbetsmiljö i upphandling av transporttjänster.

– Vägtrafiken är en stor risk för arbetstagare som arbetar på och vid väg. Fokus på mässan blir det också på arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och de riskbedömningar som måste göras innan arbete på och vid väg startar, säger Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Publicerad
2017-02-14
Bilder
Viveca Wiberg och Gabriel Sanz från Arbetsmiljöverket kommer till På Väg för att tala om krav på arbetsmiljö vid upphandling och arbetsgivarens ansvar.