Lära för livet på vägarna

Att arbeta säkert ute på vägarna kräver god utbildning. Runt tio företag och myndigheter kommer att finnas på Utbildningstorget under På Väg för att informera om allt från lagkrav och regler till praktiska hjälpmedel och arbetsmetoder som ökar säkerheten.

– Tanken är att vi ska ha alla olika kompetenser samlade på ett ställe på mässan så att det blir enkelt för besökarna att snabbt få svar på alla frågor som kan tänkas uppkomma, säger Ulf Rosander, som är ansvarig för Utbildningstorget.

Han är lärare på Trafikutveckling AB samt styrelsemedlem och sammankallande i Utbildningskommittén i SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, som tillsammans med Elmia och i samarbete med Trafikverket arrangerar På Väg.

På Utbildningstorget möter besökarna representanter från bland annat Arbetsmiljöverket, Saferoad Traffic, Ulja AB, ATA och Trafikverket. Alla är där för att hjälpa till med att svara på frågor om utbildning och säkerhet.

– Det är ett krav i Arbetsmiljölagen att du ska ha kompetens och ett branschkrav att vara certifierad för att få jobba ute på vägarna. Vi vill att det ska vara så lite olyckor som möjligt för våra vägarbetare och de som passerar vägarbeten. Utbildning och kunskap är oerhört viktigt för att du ska kunna överleva på ditt arbete, säger Ulf Rosander.

Publicerad
2017-02-09
Bilder
Ulf Rosander, SBSV, är ansvarig för Utbildningstorget, mässans samlingsplats för kunskap.