Fortsatt höga olyckssiffror vid vägarbeten

Varje år inträffar minst 300 olyckor vid vägarbeten där någon skadas eller omkommer, ett antal som legat relativt konstant flera år, men som även misstänks ha ett stort mörkertal. Trafikverket kommer till På Väg för att tala om den senaste statistiken och orsakerna till olyckorna.

 

Ofta handlar det om oskyddade trafikanter, som fotgängare och cyklister. Men även de som arbetar ute på vägarna skadas. Tyvärr ser vi ofta skräckexempel vid våra kontroller av vägarbetsplatserna. Vägarbetare arbetar utan skydd, trots att vi kräver det i regelverket, säger Eva Liljegren, utredare vid Trafikverket.

Åren 2003 – 2015 inträffade nästan 4 000 (3 958) trafikolyckor med personskador i anslutning till gatu- och vägarbeten.

Nästan var tredje olycka en kökrock

Statistiken bygger bara på olyckor som polis eller sjukvård rapporterat in till olycksdatabasen STRADA. Eftersom olyckorna sökts fram genom olika sökord som till exempel ”vägarbete” vet Trafikverket att statistiken inte är komplett. 

– Troligtvis sker det betydligt fler olyckor vid vägarbeten, säger Eva Liljegren.

Av de olyckor som kan bedömas i statistiken inträffade hälften, 50 procent, på de statliga vägarna, 44 procent på det kommunala vägnätet och 6 procent på övriga vägar. Cyklister eller gående drabbades i 38 procent av olyckorna. Men nästan lika vanligt är så kallade upphinnandeolyckor. Dessa är ofta kökrockar där trafikanten inte hunnit bromsa (31 procent). Mer än åtta av tio sådana olyckor inträffade på det statliga vägnätet, vägarna med mest trafik och högre hastigheter.

Tunga skydd räddar liv

Tunga skydd, och särskilt de så kallade TMA-skydden (fordonsmonterade energiupptagande skydd), skyddar både vägarbetare och trafikanter. Även vid så kraftiga påkörningar att de eftergivliga TMA-skydden helt demoleras har de en lindrande effekt, som Trafikverket studerat i en särskild rapport. 

– Vi ser ju att vid riktigt svåra olyckor klarar sig både trafikanter och vägarbetare mycket bra om TMA-skydd har använts. De räddar ju verkligen liv om de används. Man ska också komma ihåg att 95 procent av de drabbade är vanliga trafikanter och ett bra skydd, som TMA, handlar om allas trafiksäkerhet, säger Eva Liljegren.

 Trafikverket håller sitt seminarium tillsammans med Arbetsmiljöverket, som fått i uppdrag av regeringen att ta fram olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare i trafik. Arbetsmiljöverket presenterar under mässan de rekommendationer som sammanställts i samarbete med berörda aktörer.

Publicerad
2017-02-23
Bilder
Personbilsföraren uppmärksammade inte vägarbetet på motorvägen. Vägarbetsfordonets energiupptagande TMA-skydd bidrog till att skadorna blev lindriga för båda förarna. Foto: Eva Liljegren, Trafikverket.
Med 136 km/h krockade personbilen med ett vägarbetsfordon på motorvägen. Ett TMA-skydd på vägarbetsfordonet bidrog till att lindra skadorna. Foto: Eva Liljegren, Trafikverket.
TMA-skyddet blev demolerat när personbilen körde på det i 136 km/h på motorvägen. Båda förarna klarade sig med lindriga skar. Foto: Svevia.
Eva Liljegren, utredare på Trafikverket har analyserat vägarbetsolyckorna 2003 – 2015. Foto: Trafikverket.