Barriärtorget – plats för skyddsanordningar

Barriärtorget är den särskilda platsen på mässan för att visa upp olika temporära skyddsanordningar, hur de fungerar, olika mått och hur de ser ut uppställda i realistisk miljö.

 – Det blir en gemensam yta och mötesplats för besökare och utställare. Den blir öppen och luftig där vi även kommer visa lättare avstängning som markerar och ringar in barriärtorget. Vi kommer även att märka ut arbetsbredderna, säger Marit Österberg, säljare och utbildare på Saferoad Traffic AB och ansvarig för Barriärtorget. 

Hela 572 kvadratmeter mitt i mässhallen är reserverad för Barriärtorget. Tolv olika barriärer från olika leverantörer kommer att visas upp neutralt, det vill säga utan skyltning om företag. Meningen är att besökarna ska kunna se och bedöma funktioner, montering, avslut, krockdämpare med mera. För varje barriär kommer det att finnas skyltning med grundläggande information om vad som kännetecknar dem säkerhetsmässigt och i utformning, klassning, testvärden etc.

– Jag tror att besökarna kommer tycka att det både är bra och nyttigt att se och jämföra barriärerna på ett enkelt och informativt sätt, säger Marit Österberg.

Publicerad
2017-01-31
Bilder
Marit Österberg, Saferoad Traffic AB, är ansvarig för mässans Barriärtorg, där besökarna kan se exempel på olika temporära skyddsanordningar.