ATA visar ny förstärkt varning före vägarbeten

Påkörningar av TMA-fordon vid vägarbeten är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. ATA presenterar på mässan nya lösningar för att förstärka varningen till trafikanter när de närmar sig ett vägarbete och därmed minska exponeringen av TMA-fordonen.

– Beroende på risknivå har vi tagit fram tre olika nivåer på effektiv arbetsplatsutformning med förstärkt förvarning, säger Thomas Wuopio, VD för ATA.

Varje år sker många allvarliga olyckor där skyddsfordon utrustade med TMA-skydd, fordonsmonterade energiupptagande skydd, körs på. Ett mycket utsatt arbete är de arbetsmoment som utförs vid på- och avetablering av ett vägarbete. Andelen påkörningar av tung trafik är överrepresenterade, vilket är extra allvarligt eftersom skadeföljden för chauffören av TMA-bilen ökar.

– För oss är det väldigt spännande att visa upp modern och automatiserad teknik för att öka säkerheten för TMA-bilschaufförerna. Målsättningen är såklart att mässbesökaren ska få se konkreta exempel på olycksförebyggande åtgärder som kan motverka de höga olyckssiffror som Trafikverkets utredningar redovisar, säger Thomas Wuopio.

Högsta nivån innehåller en metod som med ett automatiserat system etablerar trafikanordningar/fysiskt hinder i tid bakom TMA-bilen. På så vis ökar möjligheten att väcka den trafikant som inte uppmärksammat TMA-fordonet drastiskt.

ATA ser fram mot premiären av På Väg.

– Vi upplever ett väldigt stort intresse för att förbättra arbetsmiljön vid vägarbeten. Vi förväntar oss en välbesökt mässa där vi ska göra allt vi kan för att sprida kunskap om bra vägarbetsplatsutformning och att även utmana befintliga metoder och arbetssätt. Arrangörens syfte med mässan är att nå ut med information och sprida kunskap mellan olika aktörer inom branschen, jag hoppas att vi lyckas väl redan nu i den första upplagan av På Väg-mässan, säger Thomas Wuopio.

Publicerad
2017-02-28
Bilder
ATA visar nya lösningar för att förstärka varningen till trafikanter när de närmar sig ett vägarbete, bland annat med automatiserad teknik. Foto: ATA.
Konutsättning inför vägarbete. Foto: ATA.