In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2019-09-21, kl 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
2019-09-22, kl 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
2019-09-23, kl 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 23 september, kl 20.00.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2019-09-26, kl 17.00-22.00 Servicebemanning 17.00-20.00
2019-09-27, kl 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00

OBS! Tidigast kl. 17.00 öppnas grindarna för utflyttning den 26/9.