Utställarrestaurang på denna mässa

Under in- och utflytt kommer det finnas vagnar med fika för utställare och monterbyggare. Se nedan för tider som gäller.

Inflytt
21 september Fikavagn kl 9.00 och påfyllning kl.15.00
22 september Fikavagn kl 9.00 och påfyllning kl.15.00
23 september Fikavagn kl. 17.00

Utflytt
27 september Fikavagn kl 17.00

Datum: 20 sept 21 sept 22 sept 23 sept 24 sept 25 sept
Restaurang inflytt inflytt mässa mässa mässa utflytt
Gourmet Grill     11.30-14.30 11.30-14.30 11.30-14.30  
Brasseri Bravo   11.30-15.00 11.30-15.00 11.30-15.00 11.30-15.00  
Café connection     8.30-17.00 8.30-17.00 8.30-16.00  
WOK Nord     11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00  
Karl-Oskar     11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00  
Black & White     11.00-14.30 11.00-14.30 11.00-14.30  
Café / Bar 1284     9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-16.00  
Club Elmia     11.30-14.30 11.30-14.30 11.30-14.30  
Kiosken     9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-16.00  
Aspretto     8.30-17.00 8.30-17.00 8.30-16.00