Tanken bakom

Elmia Park är den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar med utemiljöer och deras leverantörer genom att vara en marknadsplats, mötesplats och social upplevelse.

Marknadsplatsen Elmia Park erbjuder alla som arbetar med utemiljöer att på en och samma plats kunna skapa sig en bild av vad den samlade branschen kan erbjuda i form av maskiner, utrustning, möbler, lekmiljöer, jord- och växtmaterial, bevattning, tjänster, etc. För branschens leverantörer är Elmia Park en effektiv marknadsplats på vilken det skapas nya kontakter och görs goda affärer

Mötesplatsen Elmia Park ger en möjlighet att träffa branschkollegor för utbyte av erfarenheter, skaffa sig ny kunskap, vårda gamla kontakter, knyta nya kontakter samt ha trevligt tillsammans.

Den sociala upplevelsen Elmia Park skapas genom den möjlighet som mässan erbjuder för branschkollegor att träffas i en annan miljö än den man vanligtvis befinner sig i och bidrar starkt till att alla som arbetar med utemiljöer kommer tillbaka gång efter gång.