Om mässan

Sveriges största branschmässa för utemiljöer

Datum: 24-26 september 2019
Plats: Elmia, Jönköping
Innehåll: Utställning, seminarieprogram, demonstrationsytor
Utställargrupper: Företag med produkter & tjänster inom grönytesektorn, kommuner, kyrkor, golfbanor, idrottsanläggningar, anläggningar och fastighetsskötsel
Besökargrupper: Park-, Kyrko-, och Fritidsförvaltning, Golfklubb/Golfanläggning, Markanläggningsentreprenörer, Projektering, Tillverkning/Leverantör, Återförsäljning, Arkitekter, Konsulter, Fastighetsförvaltning
Arrangör: Elmia AB
Samarbetspartners: SGA (Swedish Greenkeepers Association) och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Arrangeras sedan: 1991 (vartannat år)