Växa - Upplevelser från Singapore

Allt du behöver för att få miljöer att grönska. Träd, buskar och växter, därutöver teknik och förnödenheter som krävs för att få dem att frodas.

På området för Växa hittar du allt inom växter, träd och blommor så som gödsel, växtskydd, gräsfröer, planteringslådor och bevattningsteknik med mera.

SPEAKERS CORNER
På området för Växa finns en scen där du kan lyssna till intressanta föreläsningar inom ämnen så som Mikroliv i gröna miljöer, Växter vid äldre gravplatser, Grönt kulturarv och Victoriaträdgården med John Taylor. Se hela programmet för
Speakers Corner.

GARDENS BY THE BAY, SINGAPORE
Upplev cityparken med storslagen urban grönska, där visionen är att vända på begreppet “Garden city” och bli en “City in a garden”. På en landutfyllnad över en tidigare hamn har man skapat en park som lockar besökare från hela världen, och som så småningom planeras bli stadens nya centrum. Upplev en del av Gardens by the bay på området för Växa.

Publicerad
2019-09-19