Jubileumsparken i Göteborg

Jubileumsparken är ett av Göteborgs största parkprojekt och är en vital del av den nya stadsdelen Frihamnen. Få inblick i detta projeket under konferensen Urban GreenTalk den 24 september.

Lokalt omhändertagande av dagvatten, design av ekosystemtjänster samt miljöer för lek och pedagogik är vitala delar av konceptet. Projektering påbörjades hösten 2017 och parken kommer att invigas i juni 2021. De är odckså vinnare av Sienapriset 2018.

Martin Allik är landskapsarkitekt på Mareld landskapsarkitekter i Göteborg. Under konferensen Urban Green Talk berättar han om priset samt arbetet med parken.

Team MARELD + atelier le balto är ett av flera team för att forma och utveckla parken på kort och lång sikt.

Shoreline Park, eller Strandparken, är den första etappen av Jubileumsparken som anlades av teamet tillsammans med allmänheten under 2017. Shoreline Park är också en experimentell yta för växter, jord, material och möblering. Lärdomarna härifrån kommer att användas vid vidare utveckling av Jubileumsparken.

Play & Learn Park, eller Lek- och lärparken, är en permanent multifunktionell park i centrala delen av Frihamnen som ska samutnyttjas av skolor och allmänhet.

Anmäl dig till konferensen Urband Green Talk, 24 september. 

Martin Allik.

Publicerad
2019-09-16