Fokus på fotboll under torsdagen

Under torsdagen har vi fokus på fotbollsarenor och erbjuder intressanta seminarier som berör ämnen som hur man sköter en plan optimalt och vad kan fotbollen lära av golfen.

Mellan 9-12 kan du lyssna till föreläsningar med fokus på fotbollarenor under rubrikerna:

Vad kan fotbollen lära av golfen?

Göran Hansson, mångårig bankonsult åt SGF talar om hur golfen jobbar med spelytorna och vad man kan använda på fotbollsplanerna.

 

Att sköta en plan optimalt

Johan Milsta, mångårig och kunnig rådgivare i branschen talar om hur man sköter planen och med vad man sköter planen. Han kommer ta upp både begränsningar och möjligheter. 

 

Hur påverkar ljus gräset och fotbollsplanen

Simeon Liljenberg, konsult, talar om att en fotbollsplan har ofta speciella lägen med bla begränsat ljusinsläggSimeon Liljenberg är kunnig konsult åt Svff och golfbranschen ger sin syn på problemet.

Anmäl dig till torsdagens seminarier här.

 

Publicerad
2019-09-12