Det ångar om Bo Rappne hos Technovap

Vill du se när Bo Rappne demonsterar hur man kan rensa ogräs med ånga? Kolla in film på vår facebooksida.

Publicerad
2019-09-25