År 2030 är parken en förlängning av hemmet

För att ta försöka ta reda på vad som händer med parker i framtiden har Husqvarna gjort en undersökning bland över 500 blivande landskapsarkitekter från 15 länder. Detta för att få en bild av hur framtida parker och grönområden kommer att se ut i städerna år 2030. Under Elmia Park presenterades en del av resultatet.

– Eftersom vi tyvärr inte har någon kristallkula vi kan se in i framtiden med valde vi i stället att ställa frågor till dem som är beslutsfattare om tio år, nämligen landskapsarkitektsstudenter. Det är de som kommer att forma parkerna och förmodligen sitta på ledande positioner i världen och forma hur grönytorna kommer att se ut, säger Margaretha Finnstedt, Global Director of PR & Communication på Husqvarna.

Husqvarna gjorde undersökningen utifrån tre perspektiv: urbanisering, teknikutveckling och hållbarhetsutveckling. Studenterna fick bland annat frågor om vad de tror kommer att hända och hur de tror att städernas grönytor kommer att förändras.

– Det som är intressant med undersökningen är att vi kan se att oavsett var tillfrågade studenterna bor i världen så har de ungefär samma syn på hur parkerna kommer att se ut. Det är inte lika stor skillnad som det kanske var för tjugo år sedan och detta beror givetvis på att information blir mer tillgänglig och städer blir mer och mer lika varandra, säger Margaretha Finnstedt.

Fler grönytor när städerna växer
Resultatet visar bland annat att städernas gröna ytor kommer att öka både i storlek och betydelse. När städerna växer minskar boytorna och allt fler ser parken som en förlängning av hemmet.

– Hela 71 procent av dem som var med i undersökningen tror att det blir fler grönytor i städerna framöver. I framtiden är parken inte enbart en schysst plats för lek och gymnastik utan den är även stadens lunga, den ska rena luften, ta hand om vattenöverflöd och kanske till och med tillverka energi. Parken ska också bli en inspirationskälla där medborgare spenderar mer tid med varandra och sköter om grönytorna, säger Margaretha Finnstedt.

Fler grönytor på tak och i arkitektur
Det viktigaste komplementet till de traditionella parkerna förväntas bli grönytor på tak baserat på resultatet. En majoritet av studenterna tror att grönytorna kommer att bli en integrerad del av arkitekturen.

– Enligt undersökningen kommer antalet parker på tak att öka. Vi funderar då på vilken utrustning vi behöver utveckla som ska sköta framtidens grönytor. Oavsett var en park är placerad växer gräset och det behövs maskiner som kan underhålla det, avslutar Margaretha Finnstedt.

Publicerad
2017-09-28
Bilder
Margaretha Finnstedt, Global Director of PR & Communication på Husqvarna, pratar om framtidens parker på Elmia Park.