Trygg maskinmiljö minskar skaderisker

Många tog chansen att utbilda sig på SMP Svensk Maskinprovnings seminarium om trygg maskinmiljö på Elmia Park. Seminariet tog upp både miljöfrågor och arbetsmiljö, där många frågor gemensamt handlar om säkerhet – att kunna arbeta rätt utan att riskera skador av oliks slag.

-Vi har mottagit en hel del frågor och många vill veta mer, sade Joakim Elvius, certifierare på SMP Svensk Maskinprovning.

SMP Svensk Maskinprovning är proffs på maskin- och miljösäkerhet och erbjuder en lång rad tjänster på området. CE-märkning, kontroller, besiktningar och miljökontroller var några av de ämnen som Joakim Elvius och hans kollega Bengt Zetterström gick igenom under seminariet, som avslutades med en genomgång av ergonomiska frågor. Vibrationer i maskiner påverkar händer, armar och kropp och att sitta rätt i arbetsmaskinen kan vara avgörande för hur bra och säkert jobbet blir gjort.

-Att sitta rätt är både en säkerhetsfråga och en ergonomisk fråga. Samma sak med ledstänger och handtag och utformningen av dem, sade Bengt Zetterström.

För nya maskiner kan man ofta hitta värdefull information om miljö och ergonomi, i alla fall hos stora tillverkare, tipsade han. Men en maskin med några år på nacken kan behöva en extra koll.

-Särskilt viktigt är miljö- och säkerhetsfrågor när man bygger om maskiner och använder dem på nya sätt. Det är inte helt ovanligt att man gör det och vi får många frågor där man då vill ha hjälp att bedöma miljöstatus och säkerhetsrisker, sade Joakim Elvius.

Publicerad
2013-09-25
Bilder
Många tog chansen att utbilda sig på SMP Svensk Maskinprovnings seminarium om trygg maskinmiljö på Elmia Park.
Många tog chansen att utbilda sig på SMP Svensk Maskinprovnings seminarium om trygg maskinmiljö på Elmia Park.
Joakim Elvius, certifierare på SMP Svensk Maskinprovning.
Joakim Elvius, certifierare på SMP Svensk Maskinprovning.