Nytt sätt att ta tillvara på dagvatten

LOD, Lokalt omhändertagande av Dagvatten, bygger på att bromsa ner hastigheten på dagvatten och det kan göras exempelvis genom förvaring i stora vattentankar. Ett annat sätt är Savaq-systemet som utvecklats av företaget Terrigio, som finns på plats på Elmia Park.

- Vårt system bygger i stället på att samla upp regnvattnet och låta det jobba på platsen och i närområdet direkt där det hamnat, berättar Börje Ohlin, VD för Terrigio.

Savaq-systemet består av rör som i marken samlar upp vatten som sedan sugs upp av jorden ovanför. Vattnet tas på så sätt tillvara och återanvänds på plats.

- I vissa städer finns redan idag krav på fastighetsägare att ta tillvara på regnvatten. Det beror på att en del städer och byar har för klena ledningssystem, älvar och åar, för att kunna ta hand om allt regnvatten och i tätbebyggda och asfalterade städer innebär det ibland risk för översvämning, säger Börje.

- Vårt bevattningssystem Savaq grävs ner och arbetar sedan långsamt uppåt, genom att vattnet sugs upp av jorden i takt med att den torkar ut. Ett effektivt sätt att bevattna till exempel parker och grönytor i städer, fortsätter han.

Vill du veta mer om LOD och Savaq?

Besök seminariet Savaq – Ny teknik för LOD-hantering, som arrangeras i kongresshuset på Elmia, torsdagen den 24/9 kl.10.00-10.40.

Publicerad
2015-09-23
Bilder
Börje Ohlin, VD för Terrigio.
Börje Ohlin, VD för Terrigio.
LOD
LOD