Natur & Miljöpris till Nacka GK

Nacka GK får SGA:s Natur & Miljöpris. Roine Fredriksson, ordförande i klubbens miljökommitté, och banchef Jonas Liljeblad tog glada och stolta emot priset.
-Det är ett erkännande för att vi har jobbat i rätt riktning alla dessa år, sade Jonas Liljeblad.

Swedish Greenkeepers Association (SGA) har delat ut Natur & Miljöpriset sedan 1999. Det instiftades för att motivera Sveriges golfklubbar att ta till sig Svenska Golfförbundets (SGF) miljövision om att ”tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö”. 

-Det är roligt att bli uppmärksammad för det man gör och det uppmuntrar oss att fortsätta. Medlemmarna är ju också stolta över vårt miljöarbete, så det känns riktigt bra det här, sade Roine Fredriksson.

Publicerad
2013-09-25
Bilder
Roine Fredriksson, ordförande i klubbens miljökommitté, och banchef Jonas Liljeblad tog glada och stolta emot priset.
Roine Fredriksson, ordförande i klubbens miljökommitté, och banchef Jonas Liljeblad tog glada och stolta emot priset.