Gröna tak både smyckar och bidrar till biologisk mångfald

Att anlägga gröna tak och takparker är en trend som sprider sig. Istället för att låta taken stå outnyttjade kan både boende och besökare njuta av promenader och rekreation, ofta med fantastisk utsikt. Dessutom kan gröna tak och väggar bidra till en ökad biologisk mångfald, ta upp regnvatten och binda luftföroreningar.

Men hur går det till att anlägga gröna tak och väggar, och vilka utmaningar finns? På Elmia Parks scenprogram hålls ett seminarium kring detta torsdag 24 september kl. 13.00-13.50. I seminariet kommer följande aktörer att delta.

Jonatan Malmberg, ansvarig för Scandinavian Green Roof Institute i Malmö, berättar om process och genomförande med problematik och trösklar från idé till färdigt resultat. Vilka trösklar är vanliga och hur kan fallgropar övervinnas? Han lyfter också fram några lyckade case och beskriver kommande Svenska guidelines för gröna tak som just nu tas fram.

Ann-Mari Fransson, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, berättar om aktuell forskning och nyheter, till exempel vilka växter som klarar sig bäst på gröna tak och väggar.

Johan Paju, landskapsarkitekt MSA, berättar om ett nyanlagt taklandskap på Sveavägen i Stockholm centrum och utmaningar, motgångar och framgångar kring detta.

Publicerad
2015-08-28
Bilder
Biotoptak på Koggen, MKB. Foto Jonatan Malmberg
Biotoptak på Koggen, MKB.
Biotoptak på Augustenborgs Botaniska
Biotoptak på Augustenborgs Botaniska
Jonatan Malmberg, ansvarig för Scandinavian Green Roof Institute i Malmö
Jonatan Malmberg
Ann-Mari Fransson, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Ann-Mari Fransson
Johan Paju, landskapsarkitekt MSA
Johan Paju