Framtidsjobben finns i grönytor

En grön framtid med mycket goda arbetsmöjligheter väntar i grönytebranschen. För att visa det har MaskinLeverantörerna, branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner, specialinbjudit flera skolklasser från både naturbruksskolor och fordonsprogram till en heldag på Elmia Park, matad med information och maskiner. Och eleverna gillade det de såg och hörde på mässan.

-Det är intressant att se alla maskiner och det finns nog jobb. Jag tycker det är intressant med sådana här mindre maskiner också, sade Viktor Nätterdal, 17, som går det fordonstekniskt programmet på Nifsarpsskolan i Eksjö med inriktning på lite större fordon än de som finns inom grönyteskötsel, lastbilsmekanik.

Klasskamraterna Kennie Sjö, 17, och Dennis Ottosson, 17, höll med.

-Jag är också lite intresserad av sådana här mindre maskiner, att skruva med dem, så kanske blir det lite sådant här också i framtiden, menade Kennie Sjö, som läser programmet med inriktning maskin.

Att komma iväg och gå på mässa och se och testa maskiner tyckte de förstås var en väl använd studiedag.

-Här finns väldigt mycket att se på. Jag tycker det är intressant att se hur maskiner utvecklas, sade Dennis Ottosson.

Det ökande intresset för grönytor inom kommuner, kyrkor, parker, idrott och bostadsområden pekar mot goda arbetsmöjligheter för alla som intresserar sig för grönytemaskiner av olika slag och tycker om att vara utomhus, ute i naturen och det gröna.

-Det här är ett framtidsyrke och vi är glada att så många kom hit. Vi hoppas att de har fått en bra inblick i att vi har både spännande och intressanta framtidsyrken i vår bransch, säger Björn Bäckström, vd för Maskinleverantörerna.

Publicerad
2013-09-26
Bilder
Blivande fordons- och maskinmekanikerna Kennie Sjö, Viktor Nätterdal och Dennis Ottosson från Nifsarpsskolan gjorde studiebesök med MaskinLeverantörerna på Elmia Park.
Blivande fordons- och maskinmekanikerna Kennie Sjö, Viktor Nätterdal och Dennis Ottosson från Nifsarpsskolan gjorde studiebesök med MaskinLeverantörerna på Elmia Park.