Teman

Elmia Park samlas kring orden Anlägga, Växa och Attrahera. Med dem sammanfattar vi hela den process som ligger till grund för utvecklingen av grönare ute- och stadsmiljöer och skapar en röd tråd för mässan.

På mässan kan du uppleva en tolkning av dessa tre teman och det finns en scen på varje område, Speakers Corner, där du kan lyssna till intressanta kortseminarier.

 

Anlägga

Anlägga

Alla fantastiska miljöer börjar här. Möjligheterna, teknikerna och maskinerna, avsedda för små och stora projekt i utemiljöer.

Anlägga hittar du på utomhusområdet och vid Anlägga finns det en restaurang.

 

Inom Anlägga hittar du produkter som:

 • Maskiner för markberedning och anläggning
 • Maskiner och redskap för vägunderhåll t.ex. snöröjning, sopning, sandspridning, väggrensskötsel
 • Entreprenad-, kompakt- och lastmaskiner
 • Golfbanemaskiner
 • Kyrkogårdsmaskiner
 • Park- och trädgårdsmaskiner
 • Förnödenheter och insatsvaror för maskinvård t.ex. oljor och smörjmedel, reservdelar
 • Maskintillbehör
 • Redskap för traktor
 • Handverktyg för underhåll t.ex. motordrivna handredskap, jordborrar
 • Transportfordon och vagnar

Speakers Corner

I restaurangtältet på området för Anlägga finns Speakers Corner, en scen med kortseminarier. Här kan du lyssna till intressanta föreläsningar inom ämnen som vinterväghållning, underhålls- och skötseltal i praktiken, entreprenadjuridik och anpassa skötsel för ökad mångfald i staden. Se hela programmet för Speakers Corner.

 

Case - High Line, New York

Det finns ett verkligt case som du kommer kunna ta del av  – High Line, New York. Här beskrivs hur man från en nedlagd och rivningshotad tågrälssträcka skapat en grönskande, global förebild för städer. Inspireras av hur de har omvandlat oanvända industriområden till dynamiska offentliga rum.

 

Växa

Växa

Allt du behöver för att få miljöer att grönska. Träd, buskar och växter, därutöver teknik och förnödenheter som krävs för att få dem att frodas.

Växa hittar du i B-hallen. 

 

Inom Växa hittar du produkter som:

 • Förnödenheter och insatsvaror för odling t.ex. gräsfröer/gräsmattor, flytande organiska skötselprodukter, gödselmedel, jord/jordförbättring, växtskydd, ogräsbekämpning,
 • Hjälpmedel till plantering t.ex. planteringslådor, trädgaller, sarger, stamskydd
 • Vegetationsteknik t.ex. produkter för gröna tak, takträdgårdar, fasadvegetation
 • Växter, träd och blommor t.ex. plantskolor
 • Bevattningsteknik

Speakers Corner

På området för Växa finns en scen, Speakers Corner, där du kan lyssna till kortseminarier inom ämnen som Mikroliv i gröna miljöer, Växter vid äldre gravplatser, Grönt kulturarv och Victoriaträdgården med John Taylor. Se hela programmet för Speakers Corner.

 

Case - Gardens by the bay, Singapore

Upplev cityparken med storslagen urban grönska, där visionen är att vända på begreppet “Garden city” och bli en “City in a garden”. På en landutfyllnad över en tidigare hamn har man skapat en park som lockar besökare från hela världen, och som så småningom
planeras bli stadens nya centrum. 

 

Attrahera

Attrahera

Det som gör upplevelsen komplett. Attrahera handlar om ljus, materialval,rumslighet och att uppmuntra till lek, rörelse och vila.

Attrahera hittar du i B-hallen och här finns ett café.

 

Inom Attrahera hittar du produkter som:

 • Belysning
 • Förnödenheter och insatsvaror för attraktiv utemiljö t.ex. markbetong, natursten, sand
 • Lekplatser t.ex. lekplatsutrustning, lekställningar
 • Parkmöbler
 • Produkter för idrottsplatser och träning t.ex. läktarstolar, multisportarenor, hockeysarger, fotbollsutrustning, konstgräs, linjeringsmaskiner, banbeläggning, utegym
 • Renhållning t.ex. källsorteringssystem, papperskorgar
 • Utsmyckning t.ex. krukor, fontäner, dammar, cykelparkering, skyltar, väderskydd, staket

Speakers Corner

Lyssna till spännande kortseminarier i Speakers Corner på scen Attrahera.
Där kommer ämnen som framtidens lekplats, hur vi minskar miljöpåverkan från konstgräs och trender för sport och träning i utemiljö att diskuteras.  Se hela programmet för Speakers Corner.

 

Case - Utegym

Utegym bjuder in till fysisk aktivitet och har en inkluderade uppmaning som ligger i tiden. Utegymmet ökar attraktionskraften för parker och grönområden, i anslutning till  friluftsanläggningar såväl som i parken mitt i staden. Budskapet om vikten av rörelse trummas ut i alla kanaler och träning är sedan länge mer än en trend. Genom att erbjuda utegym i olika varianter breddar vi användningsområdet för våra parker och låter dem bjuda in till allt från vila och kontemplation till lek och fysiska utmaningar. Med hjälp av mjuka underlag och belysning skapas rumslighet och en trygg känsla för den som
väljer att stanna till på promenaden eller löprundan och använda utegymmet. Utmana dig själv vid utomhusgymmet på Attrahera.