Konferens för grönare ytor i stadsmiljö.

Med Urban Green Talks tar Elmia Park klivet bortom mässa, och blir i ännu  högre grad en kunskapsspridare, inspirationskälla och förmedlare av visionära tankar kring framtidens gröna stadsmiljöer. Konferensen börjar med ett gemensamt spår där fokus ligger på varför vi behöver gröna miljöer i städerna. Det gemensamma delen avslutas med en paneldiskussion. Därefter delas konferensen upp i två parallella spår. Spår 1 har visionärt fokus med trender och famtidsvisioner. Spår 2 fokuserar mer på det praktiska och konkreta. Välkomna!

Anmälan till seminarierna öppnas i slutet av maj. 

Urban Green Talks - tisdag 24 september

 

09.00-09.10 Inledning  Moderator
Lennart Wikström
09.10-09.30 Grönskans betydelse
för hälsan

Anna María Pálsdóttir, SLU 

09.30-09.50 Välplanerade utemiljöer
skapar attraktiva städer
Jan Christian Vestre,
VD Vestre
09.50-10.30  Paneldiskussion: Vad är den
samhälleliga nyttan med grönare
städer? Vad är kommunernas ansvar? Vad kan leverantörerna göra? 
Jan Christian Vestre, Anna María Pálsdóttir,
Martin Allik 
     

 

 Spår 1 - Trender och famtid

 

11.00-11.40 Framtidsspaning Biokol Markus Paulsson, Energistrateg på Lunds kommun, mfl.
11.40-11.50 Paus  
11.50-12.30 Från urbana löpspår till stadslandskap för löpning Mattias Qviström, landskapsarkitekt och professor i landskapsarkitektur,
SLU i Uppsala.
14.30-15.10 Vegetationsteknik för grönare städer Karin Håkansson, Vegtech
15.10-15.20 Paus  
15.20-16.00 Attraktivare nattmiljö med bättre miljötänk Johan Röklander, ljusdesigner/belysningsplanerare
16.00-17.00 Guidad rundvandring på mässan  

 

Spår 2 -  Praktik och projekt

 

11.00-11.40 Hur kan du, ditt företag eller din kommun bidra till biologisk mångfald i staden? Ursula Zinko, disputerad ekolog och senior konsult, Ekogain
11.40-11.50 Paus  
11.50-12.30 Vinnare Sienapriset 2018: Jubileumsparken i Göteborg

Martin Allik, landskapsarkitekt LAR/MSA på Mareld
landskapsarkitekter i Göteborg

14.30-15.10

Lekens landskap. Är kopplingen mellan barn och natur främst en romantisk tankefigur? 

Anna Lenninger, landskapsarkitekt och skribent, Lenninger Lek & Landskap
15.10-15.20 Paus  
15.20-16.00 Naturinspirerade planteringar  Peter Korn, växtkännare
16.00-17.00 Guidad rundvandring på mässan  

Med reservation för ändringar.